EKOKRYL ZÁKLAD - vodou riediteľná základná farba na kov

Kód:
2966
EAN:
8581100407026
Výrobca:
slovenský výrobok ekologické

vodou riediteľná matná farba s antikoróznou ochranou. Používa sa na oceľ, liatinu, hliník a zoxidované pozinkované podklady v interiéroch a exteriéroch. Náter rýchlo zasychá, chráni podklad pred hrdzou a zabezpečuje správnu priľnavosť vrchného náteru. Zobraziť celý popis

Balenie
Dostupnosť: Vyberte si variantu!
7,50 € s DPH
6,25 € bez DPH

Popis výrobku

EKOKRYL ZÁKLAD je akrylátová vodou riediteľná matná farba s antikoróznou ochranou. Používa sa na oceľ, liatinu, hliník a zoxidované pozinkované podklady v interiéroch a exteriéroch. Náter rýchlo zasychá, chráni podklad pred hrdzou a zabezpečuje správnu priľnavosť vrchného náteru.

Použitie:
kov

Oblasť použitia:
interiér aj exteriér

Vlastnosti:
intenzívna ochrana kovu voči korózii
vynikajúca priľnavosť
rýchle zasychanie
zabezpečuje dokonalé spojenie vrchných farieb s podkladom
ekologický výrobok

Výdatnosť:
8 - 10m2/l na jednu vrstvu

Výdatnosť z 1 balenia:
0,6l - 5,4m2 v jednej vrstve

Zasychanie:
na dotyk: 2 hodiny
pretieranie: 4 - 6 hodín

Riedenie:
vodou

Nanášanie:
štetcom, valčekom alebo striekaním

Balenie:
0,6l

Odtieň:
0100, 0110, 0199, 0840


Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram

 GHS 09

Výstražné slovo
Žiadne

Výstražné upozornenia
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat)

Parametre výrobku

  • Balenie : 0.6l
  • Odtieň : biely, šedý, čierny, červenohnedý
  • Špecifikácia : slovenský výrobok, ekologické
  • Použitie : interiér, interiér/exteriér, exteriér
  • Zloženie farby : vodou riediteľná

Výhody nákupu u nás

Široký sortiment
Široký sortiment
Dodanie do 24 hodín
Dodanie do 24 hodín Pri objednávke do 12:00 pokiaľ je tovar skladom
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Bezpečný nákup
Bezpečný nákup
HELION s.r.o., 6.apríla 361/20, Vrbové 922 03, 0948916125, eshop@helion.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info